dikmengresik.wordpress.com

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK


Tinggalkan komentar

UNDANGAN SMA/MA/SMK, SMALB

  1. Undangan Penandatanganan NPHD BOSDA Th. 2016 SMA/MA/SMK,SMALB
  2. Undangan KS, Wakasek Kurikulum, Wakasek Humas, Ketua BKK (SMK N/S)
  3. Undangan KS, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Guru PAI, Guru PKN, Guru B. Indonesia (SMK N/S)
  4. Undangan Kepala SMA/SMK & 3 orang guru

UNDANGAN